zondag 4 februari 2018

money > harmoney

week 6

De oblique technique van deze week is simpel.

Vervang in iedere conversatie die je deze week hebt het woord 'geld' eens door 'harmonie'.

Als het lukt... meteen 'live'... maar dat is wel de heel erg moeilijke variant!

Eenvoudiger (en net zo leerzaam voor je eigen talentenontwikkeling) is een andere variant.

Op een rustig moment aan het einde van de dag, waarop je ongestoord alleen bent, loop je even de voorbije dag langs.
Je kiest er een conversatie uit, waarin geld een rol speelde en waarin jij een redelijk vurig betoog hield.
(Dat kan een conversatie met anderen zijn, maar ook een gesprek met jezelf, in gedachten.)

Die dialoog ga je herschrijven:
(op papier... of.... in je hoofd)

  • alsof je een toneelschrijver bent, die gevraagd is om een rol wat te herschrijven, omdat een andere acteur met wat andere kwaliteiten een rol gaat overnemen, of
  • alsof je een arrangeur van muziek bent, die een compositie wat gaat herschrijven, omdat de speler van het muziekinstrument 'geld' onvoldoende presteert en in het ensemble vervangen wordt door het muziekinstrument ' harmonie', die in een wat andere toonsoort en toonbereik speelt.
Je zult merken dat alleen maar een  'zoek en vervang' tekstververwerkingsactie niet voldoende is om dit 'redelijk, geloofwaardig en werkbaar' te laten overkomen.
( zoek ' geld' en vervang het door ' harmonie').
Met welke (relatief kleine contextuele) wijzigingen klinkt de hele partitie wel aannemelijk?

Zie je, na zeven opvolgende dagen, een patroon in wie en wat er dan (steeds en op dezelfde manier) moet mee-veranderen en hoe, als je 'money' door 'harmoney' vervangt?

(Lees hier meer over de herkomst van deze OT in de live-stream)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten