zaterdag 24 november 2018

inzichtWeek 48

Speel deze week eens op deze manier met een opvallend (vreemd wellicht) bericht wat zich aandient in je dagelijkse dag.

Een vreemd aandoend bericht in een e-mail, krant of boek bijvoorbeeld, of iets wat iemand je vertelt.

Variant A doen de meeste mensen er wel mee:

Een bericht komt ‘op je af’' , ‘ doet zich aan je voor’.
Je perceptiepositie is ‘erbuiten’ en je reageert (vrij snel/onmiddellijk) op de meest in het oog springende kenmerken van de visueel waarneembare ‘buitenkant’. 
(Oranje gekleurd in het getekende model).

Hoe sneller je trouwens reageert/ tot conclusies komt tijdens of vlak na ontvangst, hoe minder aspecten je van het geheel van de boodschap werkelijk hebt waargenomen..

Probeer ook eens variant B met hetzelfde bericht.
(Vooral berichten die je in luttele seconden als 'bullshit' afdoet, brengen nogal eens interessante inzichten voort als je er ook B op toepast.)

Variant B kent een andere perceptiepositie.
Daarbij wordt de multidimensionale informatie holistisch en van binnenuit in al zijn aspecten en meerdere kijkhoeken volledig samenhangend waargenomen en ervaren.

Ook (en misschien wel met name) die aspecten die van de buitenkant bij eenzijdige kortstondige beschouwing voor het bewuste bewustzijn raadpleegbaar zijn, geheel aan de 5 buitenwereld-zintuigen onttrokken zijn.
(Reden;  ze vibreren op golflengten waar die 5 zintuigen niet geschikt voor zijn om op te opereren.)

Hoe 'doe' je dat dan ..... 'B'?
Je leest het/ hoort het aan en ....schort je oordelen erover op, ( je besluit  gewoon om nog niet tot een definitieve eindconclusie erover te komen). 
Je laat het bericht 'open' staan op je mentale tafeltje en staat je complete bewustzijn toe zich ' erin' te verdiepen, voor de duur van tenminste 1 nacht.

Voeg de zo opgedane indrukken uit A (met je verstand gemaakt) en B (uit je complete range aan bewustzijn opgeweld) dan eens samen.

Ze geven een rijke (complete) indruk van wat iets (wezenlijk) ‘is’ en welke waarde het ‘presentje’ (The Present) dat voor je ligt echt voor (je) groei en ontwikkelingbehoeften heeft.

“Het is in het Nederlandse cultuurgebied nu Sinterklaastijd. De buitenkant van een dergelijke cadeauverpakking zegt over het algemeen ook vrij weinig over de aard en bruikbaarheid van het cadeau.”

zondag 18 november 2018

Oorkonde

Week 47

Houd deze week eens een oog open voor het fenomeen:
- oorkondes
- certificaten
- diploma's
e.d. papieren uitdrukkingen van erkenning van bekwaamheden.

Als je zin hebt, ontwerp er een voor jezelf om een bekwaamheid te eren die je zelf verworven hebt.

zondag 11 november 2018

oud < > nieuw

Week 46

Kijk deze week eens goed om je heen naar hoe 'oud' zich tot 'nieuw' verhoudt (en vice versa).

Dat kan op allerlei gebied:
- abstract (oude tijden/ nieuwe tijden, oude inzichten/nieuwe inzichten etc...)
- fysieke geconstrueerd (gebouwen, meubels, auto's, apparatuur etc....)
- fysieke gegroeid (bomen, dieren, mensen etc...)

Wat valt je daar zoal aan op?

zaterdag 3 november 2018

wel doen/niet doen

Week 45

Deze week staat de keuze 'wel doen/niet doen' op het menu.

Veel van die keuzes maken we als mens 'op de automatische piloot'.
Druk op een bepaald knopje (stimulus) en je krijgt onmiddellijk een reactie (respons).
In een heel aantal situaties.. werkt dat (gelukkig) prima.
Maar in de situatie dat je iets of iemand (jezelf bijvoorbeeld) wilt ontwikkelen, iets 'anders' wilt.... loont het de moeite om de standaard-respons te kunnen vervangen door situationeel maatwerk.

Dan verschijnt er opeens een derde optie op het keuzetoneel, namelijk 'anders doen'.

Voeg die derde optie deze week eens bewust een paar keer toe aan je Modus Operandi ( je werkwijze).

Iets wat je 'normaal gesproken' altijd (wel) doet.....onderzoek eens of ' er helemaal niets op uit doen' een reële optie is (en kijk wat er innerlijk en uiterlijk gebeurt).
Is dat hoogst onverstandig.... kijk dan eens of je een variatie kunt aanbrengen in de manier waarop je het doet.
(Liefst een alternatief, waarvan je denkt dat die (voor alle betrokkenen) 'prima' of zelfs 'beter' is.)

Iets wat je 'normaal gesproken' zowel met je gevoel als met je verstand in een veeg subiet (eventueel vriendelijk, maar dan toch zeker 'beslist') afwijst.... kijk daar nou nog eens even ietsje langer onder een wat andere kijkhoek naar.
Het 'zomaar wel doen' kon inderdaad nog wel eens niet zo aanbevelenswaardig zijn ( al je innerlijke signalen geven immers aan 'dit kennen we al, beviel niet, slecht ervaringen mee, bah, weg'.)
Met de vraag 'wat nou als ik het zou overwegen om het wel te doen, maar dan in de (mentale) vrijheid dat ik hetgeen er te doen valt, meer naar mijn hand kon zetten, dan in de mij bekende opgedane vroegere ervaringen het geval was....?'

Dan dienen zich ineens bruikbare tussenstappen aan, die je kunt zetten tussen de beslissing om iets wel te doen of niet te doen. Die komen in beeld door de optie 'anders doen' op tafel te leggen.

Heel aardig is dan de vervolgstap om dan goed te kijken welke 'eigen' ingrediënten je dan tevoorschijn 'tovert' als 'anders-dan-anders' ineens tot de reële mogelijkheden voor jouzelf om mee te spelen behoort.