zondag 26 augustus 2018

Moed verzamelen

Week 35

Het oogstseizoen van diverse noten en zaden is begonnen.

De vertegenwoordiger van  het levensproces ' de hazelaar' had overvloedig (en niet als enige) de inspiratie voor deze oblique technique op mijn pad gelegd.


Onderzoek zelf deze week eens het fenomeen ' moed verzamelen'.

Speelsuggesties:

Hoe verzamel je eigenlijk moed?

En hoe weet je nou of wat hebt verzameld 'vol' is en dus echt 'moed'?
Wat zijn de karakteristieken van echte volle stevige moed?
En als het 'leeg' is ( het wordt dan meestal bluf genoemd), wat zijn dan de karakteristieken?

Hoe weet je nou of je genoeg moed hebt verzameld om een spannende taak op te kunnen volbrengen?

En hoe kun je aan meer komen, als je toch wilt doen wat echt nodig is, maar de hoeveelheid die je zelf bijeen kunt brengen is niet genoeg, voor de (voor jou en anderen zeer nodige). taak?

Veel goede moed gewenst, met deze oblique technique, deze week!

(-:

zondag 19 augustus 2018

de vreemde eend in de bijt

Week 34

Wanneer je deze week in een groep vertoeft, geef dan eens extra aandacht aan diegene die er een beetje buiten lijkt te vallen, het minst bij lijkt te horen of te passen.

Je kan het tijdens de bijeenkomst doen, als het je lukt.
(Is lastig, want veel mensen voelen juist en met name aantrekkingskracht naar mensen die een andere rol vervullen in een groep.)

Je kan het ook na afloop van de bijeenkomst doen en jezelf afvragen wie nou eigenlijk het meest buiten de gesprekken en aandacht stond.
Wie was dat?
Welke inbreng deed diegene wel?
Over welke vermogens, ervaring, kennis, connecties en andere rijkdommen beschikt deze persoon....en vestigde deze...hoe kort ook, de aandacht van de groep?

Benut wat je dan van deze oefening inziet.... wijs.

(-:

Vertoef je deze week niet zelf in een groep, dan kun je ervoor kiezen om:
- een  andere groep van buitenaf te observeren (in het dagelijks leven, of op t.v.), of
- je een bijeenkomst van een groep waar je zelf deel van uitmaakte voor de geest te halen.

zondag 12 augustus 2018

Rookgordijnen

Week 33

Kijk deze week eens waar je (sociaal-emotionele) rookgordijnen in gebruik ziet.
Kijk daarbij dan eens goed of je kunt achterhalen met welke doelen ze zoal worden toegepast, in welke type omstandigheden.

- door anderen, wanneer jij je blik op hen richt
- door jezelf, wanneer jij voelt dat je een podium hebt waarop je vol in de schijnwerpers staat.

----

Mocht je niet meteen een idee hebben op welk fenomeen ik hier doel, dan volgen hier een paar aanwijzingen:

- rockbands uit de jaren '70 maakten vaak overvloedig gebruik van rook-effecten bij hun ( doorgaans nogal theatrale) optredens.
Dus .... acteert iemand in verhouding tot wat er gaande is wel heel erg theatraal.....neem dan eens zo bewust mogelijk waar of er ook een rookgordijn bij aangelegd is
- inktvissen zijn in staat een zelfgebrouwen goedje om zich heen te wervelen
- de Mobiele Eenheid (en krakers) maakten in de jaren '80 graag en overvloedig gebruik van rookbommen, rook-en waterkanonnen.

- (Mijn observatie: mensen hebben die ' inktvisoptie' energetisch... en kunnen....bewust, semi-bewust en geheel automatisch ertoe overgaan om een emotioneel rookgordijn op de leefomgeving los te laten.)

zondag 5 augustus 2018

remedie aangeleerde hulpeloosheid

Week 32

Ontwerp deze week je eigen 'mogelijkheidheid die je altijd openstaat' om je persoonlijke morele invloed veilig te mobiliseren en kanaliseren.

Bedenk dus een 'tool' die je achter de hand hebt om te benutten in situaties waarin dingen voorvallen die je niet ok vindt, zoals ze zich voordoen, maar waarin je ook beseft dat je niet 'zomaar' jouw wil kunt gaan opleggen aan wat anderen doen en hoe ze het doen.

Houd svp in gedachten:
Het nut van het ontwerpen, achter de hand hebben EN daadwerkelijk toepassen van deze tool, ligt mogelijk niet primair in een 'magische' werking ervan dat het deze situatie toch opeens geheel naar jouw hand zet!

Wat het wel doet, is dat je ermee jezelf leert om zelf weg te stappen van  de sociaal, mentaal, emotioneel 'aangeleerde hulpeloosheid en machteloosheidspositie', naar een mobiliseren van de krachten en vermogens die je wel ter beschikking staan.

Hopelijk overbodig om te melden dat het een binnenwereld-tool is, die je hier bij deze oblique technique ontwerpt.

Toch, hoe sneller en efficiƫnter mensen weg kunnen stappen van die innerlijke aangeleerde hulpeloosheidspositie, hoe minder
'turning a blind eye'  voor kan komen in een samenleving.
(= je weet ergens wel dat er een misstand plaatsvindt, iets wat niet ok is naar je eigen maatstaven, maar je draait je er bijna automatisch van weg...'laat maar zitten')
Waar je namelijk wel concreet en rustig daadwerkelijk invloed hebt, zul je gaandeweg die mogelijkheden dan ook sneller zien en benutten.... om wel iets te zeggen of wel iets te doen in de buitenwereld.