zaterdag 28 juli 2018

Louterende effect van lijden

Week 31

Deze week ben je van harte uitgenodigd om het veelgebruikte geloof in het louterende effect van lijden eens zelf gedegen te onderzoeken.

Vrij veel (opvoedings-, ontwikkelings en hulp-) systemen gebruiken het, bewust dan wel onbewust als interventie-instrument (en het wordt ook wel eens toegepast als maatstaf van succes.)

Bestudeer eens in je eigen ervaring:
(Je herinnering biedt meer dan genoeg aan te bestuderen materiaal, je hoeft niet speciaal erop uit om deze week lijden te gaan veroorzaken ofzo.)
- wat voor een type gedragingen hebben zoal de neiging lijden te veroorzaken, bij jezelf en of een ander?
- welke effecten treden er doorgaans op, zodra lijden veroorzaakt is, bij jezelf, bij een ander?
- welke effecten zou je dan louterend noemen en welke effecten bepaald niet?
(welke namen komen dan in je op, in plaats van louterend?)

Louterend is wellicht een woord wat je even moet opzoeken, het is een wat ouderwets woord wat niet veel in het dagelijks spraakgebruik voorkomt.
Voordat je iets al dan niet een louterend effect noemt, is het wel nuttig om een goed begrip te hebben van wat er ondrer 'louterend' verstaan wordt.

(-:

zaterdag 21 juli 2018

Cyclische en rechtenvrije sample

Week 30

Deze week een creatieve schrijfopdracht.

Compenseer een cyclisch, rechtenvrij visitekaartje.... een sample van waar jij instrumenteel (voor) bent.

Vorm en inhoud:

- De inhoud van de woorden is (uiteraard) geheel naar eigen keuze en inzicht.
- De vorm is nogal specifiek opvallend anders dan te doen gebruikelijk, namelijk:

1)
Het eerste woord is exact gelijk aan het laatste woord.

Het laatste woord schrijf je alleen niet op, want, omdat de vorm cyclisch is, is dat, vanzelfsprekend, weer het eerste woord.

2)
Probeer bij deze oefening op exact 99 geschreven woorden uit te komen.

(Uiteraard staat het het je vrij om een ander getal te kiezen. Voor fijnproevers en liefhebbers van wat langere visitebriefjes, bedweters en praatjesmakers bijvoorbeeld, zou 999 een aardige richtlengte kunnen zijn. ;-) )

3)
De woorden 'ik' en 'mijn' komen er niet in voor.

(Dat organiseert op resonantieniveau dat je product rechtenvrij is, geen eigendomsrecht-claims bevat.)


Tips:
Kies je eerste woord heel erg zorgvuldig!
Het 'zet de toon', de intentie, de toonsoort en... je doel!

Het wordt dus een stuk waarbij 'repeteren' bij de uitvoering hoort!
Check dus, of het het aanhoren wel waard is als je het ' eindeloos' achter elkaar zet!

Wat meer en diepere, subtiele(re) betekeniskagen toevoegen, die zich pas als een toverbal ontvouwen als je de compositie langer en vaker op je in laat werken, helpt daarbij.Achtergrond:
Alles wat ik deze week meemaakte, alle (99?) ervaringen en ontmoetingen, hebben toegeleid tot deze nobele oblique technique.

In zijn verschijningsvorm herken ik er het fenomeen in van de rechtenvrije stukjes instrumentale muziek die cyclisch gecomponeerd zijn en die je rechtenvrij achter je eigen filmpjes mag zetten.

Wie een beetje thuis is in esoterische bronnen, zou er de opvallende signatuur van The One in kunnen herkennen... cyclische ontwerpen, alpha en omega, 99 namen met ruimte voor het onbenoembare en een grote mate van vrijheid, in invulling en toepassing....

Met veel plezier en grote dank voor alle bijdragen!

:-)

donderdag 12 juli 2018

(volstrekt) onhebbelijk

Week 29

Speel deze week eens met de formule/vraag:

"Mag X ook Y zijn?"

Daarbij vul je voor X een persoon in en voor Y een staat van zijn.

Suggesties om eens een paar keer als X in te vullen zijn:
- ik
- jij
- God

Hele aardige vraagstukken levert de formule op bij, bijvoorbeeld:
- moe
- te laat / te vroeg
- lui
- narrig
- ontzettend vrolijk
- origineel
... ( etc. etc)

Stel je oordeel erover zo lang mogelijk uit als je gaat meeresoneren op de formule om tot een goed doorleefd antwoord te komen!
Voel..... waar het een ongemakkelijke gedachte is, waar je je tegen verzet. En kijk dan goed, met open innerlijke ogen.

Want.... daar, in die habitat van je geest kun je 'volstrekte onhebbelijkheden ' spotten en als je wilt plukken..

Zijn die zo fraai?
Ach, voor de liefhebber zijn alle unieke soorten de moeite van het spotten waard.

Interessant is, om dan eens uit te zoomen op de landkaart van je geest en te zien in welke zones de volstrekte onhebbelijkheden erg goed gedijen.

(Met dank aan de Waarden langs de Waal en de gepassioneerde wilde bloemenspotter die ik er gisteren tegen kwam onderweg naar zijn 1000e unieke waarneming)

zaterdag 7 juli 2018

Gewoontes

Week 28

"In welke geWOONtes WOON ik, eigenlijk?"

Om deze vraag met lekker veel diepgang te kunnen verkennen en zinvol te beantwoorden, ben je uitgenodigd om je in 2 concepten te verdiepen.

- wat is de essentie van 'wonen'?
(Waarin verschilt het van andere vormen van verblijf?)
- wat is eigenlijk een gewoonte?

Speel dan eens met de, al dan niet toevallige overeenkomst in de vraag zoals hij gesteld is.
(woon..... De vorm die bij 'ik' voorkomt...... komt dubbel voor.)

Ofwel, relateer het naar hartelust aan je 'ik'. speel met het idee dat je zou kunnen wonen in gewoontes.

"Ben ik wel eens van gewoontes verhuisd?"
"ken ik zoiets als gewoning-nood, rijtjes-gewoontes, 2-onder-1-kap gewoontes, of regulier/structureel gewoning-onderhoud?"
"Hoe gaan verbouwingen en renovaties aan de gewoontes die je bewoont eigenljk?"


zondag 1 juli 2018

de vreugde van ergernis

Week 27

Neem eens het fenomeen 'ergernis' onder de loep, waar het ook maar in je dagelijkse dag opkomt en duidelijk waarneembaar is.
(Bij jezelf en of bij anderen)

Bekijk het fenomeen dan eens echt goed van heel dichtbij en spoor de bijzonder grote vreugde die het voortbrengt eens op.

In een natuurgidsenbeeld gevat:

In aanraking komen met ergernis lijkt veel op in aanraking komen met brandnetels:
- niet bijzonder fijn om te voelen..
- het prikt venijnig bij aanraking ...
- het pijnpunt gloeit nog een tijdje flink na ...
- de neiging eraan te blijven krabben, is vaak groot.

Toch zijn zowel ergernis als brandnetels 'waardplanten'.

Sommige mensen kweken en cultiveren 'ergernis' zelfs op hun sociaal mentaal emotionele akkers als zelfmedicatie.. omdat.. er een bepaald type vreugde erg goed op gedijt.

Welke types vreugde neem jij (opmerkelijk vaak) waar op en rondom de 'bosjes' ergernis in jouw leefomgeving?