zondag 25 maart 2018

meterkast

Week 13:

Deze oblique technique heb ik uit het leven gegrepen, in een week waarin ik verschillende fysiek en meta-fysische elektrische systemen van nabij heb bekeken, waar de stroom niet liep zodat het allemaal volgens plan functioneert.

Hoezeer we onze kop er graag voor in het zand willen steken.. alle elektrische systemen vertonen af en toe haperingen.

We zijn zelf een electro-magnetisch systeem en ook onze eigen innerlijke 'zekeringen' kunnen 'eruit klappen'.... soms op een element, soms een hele groep, soms schakelt de hoofdzekering zich af.
Soms gaat dat met een grote  'knal', even zo vaak 'tript' hij redelijk stilletjes.... ongemerkt, zou je kunnen zeggen, behalve dan dat er ergens iets energetisch niet volgens plan functioneert.

Net als in de zekeringenkast van een huis, hoef je niet naar een (dure) specialist om de meest simpele storingen in je eigen meta-fysische energetische netwerk zelf te verhelpen.
Wie een (opwind-)zaklamp in de kast heeft, komt een heel eind om in het 'donker' de aangedane groep weer te activeren.

Met een fysieke zekeringenkast is voor veel mensen vrij gemakkelijk voorstelbaar wat je kunt doen.
Over je innerlijke energiegroepen re-activeren, is heel wat minder bij de het gros van de mensen bekend.

Dus is de oblique technique van deze week:

 1. verdiep je daar eens in, hoe je je innerlijke energiesystemen kunt resetten
  ( En nee, houd maar als vuistregel dat dat niet gaat via iets in je mond stoppen en doorslikken)
  (Google, vraag vrienden en bekenden, wissel tips uit.....)
 2. ontwerp een noodplan-pakket waarmee jij zelf je eigen zekeringenkast in kunt als  je ' in het emotionele/energetische duister tast' .. nergens puf voor hebt ( = geen energie)
  (welke stappen neem je, welke middelen zorg je dat je jij ter beschikking hebt die bij jou kennis en vaardigheden passen en hoe herken je de symptomen die aangeven dat het nodig is die stappen te nemen)

Het vervangen van een stop, of het terugduwen van een zekering hoeft nauwelijks geld te kosten. Is veilig en vergt geen specialistische kennis.
Hetzelfde is waar voor je innerlijke energiesystemen.

Uiteraard, als dezelfde stop constant eruit knalt, wordt het tijd je erin te verdiepen waar er kennelijk een structurele kortsluiting in het systeem zit.
Welk 'apparaat' vervangen dient te worden, of welke leiding is versleten/verroest.
Waar er 'water' binnenkomt etc.

zaterdag 17 maart 2018

karakter-achtergronden

Week 12

De oblique technique van deze week hoort bij die van vorige week.


(Met je volle aandacht uit te voeren):
 • kijk naar de context van je huidige dagelijks leven.
 • bepaal in welke 'scenes' ( omgevingen) je regelmatig 4 uur op een dag of meer figureert
  ( = tijd en aandacht aan besteed).
  - denk niet alleen aan 'buitenwereld', maar ook aan de 'online wereld' en de' binnenwereld'-
 • maak van iedere scene een representatief plaatje.
  ( foto/tekening.... zelfgemaakt of ergens gevonden, prints ervan zijn waarschijnlijk handig om ervan te (laten) maken..)

Als alle scenes in beeld zijn gebracht en een of meerdere karakters zijn gekozen, dan ga je daarmee op een rustig ongezien ongestoord moment spelen.

In de totale vrijheid van vrij-spelga je voor jezelf in kaart brengen (spelenderwijs voorzichtig en compleet veilig invoelen) hoe je hele contextuele veld gevoelsmatig in elkaar zit.
Hoe voelt het werkelijk om je karakter (s) in iedere context van jouw dagelijkse dag te laten figureren?

Niets van wat daar bij dat spel gebeurd moet per se in woorden gevat te worden ( al mag het wel).
Deze oefening gaat om .... eerlijk voelen.
Ervaren wat er leeft in de relatie tussen jouw (zelfgekozen) karakter(s) en de huidige decors waarin je regelmatig meer dan 4 uur per dag een rol speelt.

Belangrijke tip:
Als je bij het vrij-spel vastloopt ( in de knoop raakt, of het spoor bijster, het echt even niet meer weet 'wat nu' en bij de pakken neer gaat zitten vol twijfel of zorgen, je blind staart op het papier) ga dan een liedje neuriĆ«n wat je een vrolijk wijsje vindt wat je goed kent. 
Zingen mag ook, meedeinen, drummen, vingers knippen luchtgitaar spelen of dansen.... wat je maar wilt, maakt niet uit wat, er is niemand die je hoort of ziet.
Onder het simpele motto.. je krijgt alleen spel en tempo-aanwijzingen van de dirigent als je werkelijk aan het spelen bent!
Jij bent diegene die je eigen instrument in trilling brengt!


Meer achtergrond bij het karakter van deze oblique technique vind je hier.
(Daarin vind je ook een groeps-samenspel-variant).

zondag 11 maart 2018

je karakter tonen

Week 11

Deze week ben je uitgenodigd om 'je karakter te tonen', in beeldtaal.

Neem dat heel letterlijk!

stap 1:
Ga actief op zoek naar een beeld wat past bij:

 • hoe je jezelf nu ziet en (allebei dus)
 • gerepresenteerd wilt zien als 'dit ben ik':
  - "hier kan ik wel mee vooruit de komende tijd"....
  - "hier ben ik 'happy" mee".. 
  - "dit past me als een handschoen"
  -" daar kan en wil ik mee gezien worden"
Je kan daarbij bijvoorbeeld uitkomen bij een cartoon-karakter... een getekend poppetje waar jij je eigen-aardigheden in herkent, qua lichaamsbouw, houding, kapsel, kleding en andere attributen.
Wie weet, kan je het zo ergens vandaan plukken?
Maar... mogelijk wil je het graag zelf samenstellen uit verschillende figuren die je ziet, of zelf tekenen?

Je kan ook uitkomen bij een abstracter karakter, zoals de Japanse en het Chinese geschreven taal 'karakters' kent. Ieder karakter in die geschreven taal, representeert een volledige en compleet begrip.
Dus.. hoe zou het gekalligrafeerde karakter voor wie jij bent eruit zien, wat jou betreft?

En dan:

stap 2:
Laat dat karakter werkelijk zien aan iemand met wie je 'wat hebt'.
Toon je karakter ( heel letterlijk.. laat het plaatje zien)
Kijk wat er gebeurt. 
Ontspint zich een gesprek erover, wellicht?

Tip:
Zie het als een kledingstuk.
JA, uiteraard...
Als dit karakter wat je nu kiest en toont, je echt goed bevalt en je groeit niet meer, dan kun je er de rest van je leven mee vooruit.
Maar... dat hoeft niet! Je ontwerpt hier geen keurslijf waar je voor de eeuwigheid (van dit leven) aan vastgebakken zit!
Als je uit dit 'karakter' bent gegroeid, om welke reden dan ook, kun je gewoon een aanpassing eraan doen (of een hele nieuwe uitzoeken).
En dus ook:
NEE, je hoeft niet per se een karakter te kiezen wat als twee druppels water lijkt op de garderobe van karakters die je de afgelopen jaren hebt gedragen. Bij jouw 'bouw' kunnen ook best heel andere stijlen passen waarin je verrassend mooi voor de dag kunt komen

En dus ook.. NEE.. je hoeft je dus ook niet tot 1 karakter te beperken!

(Achtergronden bij de pluk van deze oblique technique vind je hier.)

zondag 4 maart 2018

ergens/anders

Week 10

Deze week ga je de oblique technique 'ergens/anders' vinden.

'Ergens/anders' staat nogal eens bekend als een enorme plaaggeest oblique technique!

Tip:
Je kan de (vermeende)  ingewikkeldheid, of 'onoverzichtelijkheid van het probleem' enorm in de hand houden als je begrijpt dat deze vibe als een geschoolde dansleraar op de dansvloer van het hier-en-nu is, of een bekwame rij-instructeur die je na een paar basislessen autobesturen opeens druk onoverzichtelijk stadsverkeer instuurt, of voor het eerst de oprit van de snelweg.
En.... dat deze oblique technique uitsluitend en alleen tot doel heeft om je te helpen meer bedreven te worden in het maken van soepele, tijdige overgangen. (in tempo en richting).

Je gaat de concrete inhoud van de oblique technique dan ook letterlijk 'ergens anders' vinden in zijn gedetailleerde uitwerking dan hier.
Hij komt namelijk ook vanzelf, een of meerdere keren op je pad in je off-line wereld, deze week.
Van-zelf... wil in dit geval zeggen, afkomstig van je eigen 'intuition' ( in-tuition = innerlike leraar)
Geen zorgen...
 • het is precies op maat van jouw eigen kunnen
  (uitdagend, (ja...wellicht)  maar binnen de mogelijlkheden die binnen het bereik van je vaardigheden liggen)
 • het vind plaats binnen de context van het verkeer waar jij op jouw dansvloer, jouw wegennet, mee te maken hebt


Hoe gaat dat in zijn werk?
Houd je ogen en oren open voor signalen die een sterke indicatie geven van 'ergens-anders'.

En voorzie de situatie dan zo elegant, vaardig en bewust mogelijk van wat er ook maar nodig is, wat je ook maar 'in de hand hebt' om een veilige en soepele doorstroom, voor zowel jezelf als anderen,  zoveel mogelijk te bevorderen.

Tip:
Die innerlijke leraar volgt je verrichtingen van nabij, is ook in die situatie aanwezig.
Hulp en advies zijn dus niet ver weg, gevraagd en ongevraagd.
Wat betreft dat laatste.. is het wel handig om een portie van je aandacht 'open' te houden voor belangrijke aanwijzingen die je van-zelf aangereikt krijgt.

Tip:
Hoe begaafder de leerling, hoe complexer en uitdagender de les.
Glimlach dus bij iedere lastige uitdaging in de wetenschap dat in ieder geval je innerlijke leraar ervan overtuigd is dat je dit prima tot een goed einde kunt brengen, als je maar in de praktijk brengt wat je al weet en goed op blijft letten.