zaterdag 28 april 2018

staat van bereidheid

Week 18

Vraag jezelf af:
 • op tenminste 12 geheel verschillende momenten, 
 • over tenminste 3 verschillende dagen , 
 • bij nogal verschillende typen interacties, 
 • liefst met verschillende mensen:


“Wat is (hier, nu) de staat van mijn bereidheid?”

(Een beetje alsof je een thermometer in ‘vlees’ steekt en kijkt welke waarden het multi-meetinstrument geeft)

 • Hoeveel ‘capaciteit’ heb ik op de meter van mijn ‘kunnen’?
 • Hoeveel ‘capaciteit’ heb ik op de meter van mijn ‘willen’?(Kijk hoe de balans op die twee meetgegevens bij jouw ‘Action’* doorslaat..  aan welke ‘kassa’ werk jij?)

*de zaken waar jij wel en niet energie en tijd aan geeft

zondag 22 april 2018

grondhouding

week 17

Snuffel deze week eens grondig aan de positie waarvandaan je (altijd) vertrekt, als je iets met anderen gaat ondernemen.

Helder dat op, voor jezelf.


(Het kan verhelderend werken om de begeleidende blogpost hierbij te gebruiken)

zondag 15 april 2018

80/20

week 16


De oblique technique van deze week kan in twee richtingen uitgevoerd worden:

 • ‘vooruit’
  (de alertheid de komende week open zetten op toepasselijke voorvallen/voorbeelden die zich in het ‘moment’ aandienen)
 • ‘ achteruit’
  (via zelfreflectie over een zelfgekozen ‘afgelopen’ periode een moment nemen om reeds zelf beleefde voorbeelden ervan terug naar voren te halen in het bewustzijn.)        


Wie weet heeft van het 80/20 principe, beseft dat onder normale omstandigheden dit patroon echt zeer gewoon is:  20% van de oorzaken, heeft ruwweg 80% van de effecten tot gevolg.

Vrij veel mensen proberen echter (‘hard’) ergens tegen die 80%  effecten ‘aan te duwen’ als ze verandering in een bepaalde richting willen veroorzaken… ( In systeem-interventie- jargon heet die strategie ‘symptoom bestrijding’).
Energetisch dynamischer is het handiger (veel minder moeite, buitengewoon veel sneller resultaat) om energie te steken in het uitvinden van welke (doorgaans bepaald niet zo in het oog springende minderheid van de vele) onderliggende oorzaken die 80% aan niet langer zó gewenste effecten nou eigenlijk teweeg brengt.)

Identificeer nu (deze week) een of meerdere voorbeelden uit je eigen leven van een (vrij kleine) wijziging ( ‘oorzaak’), wat een énórm ( onverwacht….wellicht) katalysator/sneeuwbaleffect heeft (gehad)  op de richting die ‘ het geheel’ neemt/heeft genomen.

(meer achtergronden ... hier)zondag 8 april 2018

(expert-) advies

Week 15

Houd deze week eens bewust bij welke adviezen je van anderen aangereikt krijgt en wat je er (per individueel geval) mee doet.

(Op iedere schaal. Van de simpelste aanwijzing gegeven in lichaamstaal die je adviseert een gegeven voorbeeld nu in dit moment te volgen… tot en met een lijvig uitgewerkt advies in woorden met afbeeldingen, om het roer compleet om te gooien. Door jouzelf gevraagd en ongevraagd advies.)

Speel daarmee, (met je eigen gedragspatroon) om inzicht te verkrijgen in je eigen advies-ontvang-beleid en informatie-ontvang-vaardigheden.
 • Wat doe je er ‘standaard’ mee, als je een advies aangereikt krijgt?
 • Wanneer maak je een uitzondering op je standaardbeleid? 

Onderzoek:
Wat deed je daartoe besluiten?
Welke factoren spelen een cruciale rol om (per concreet geval!) af te wijken van je standaard opname/afwijs beleid?

zondag 1 april 2018

gebruiksaanwijzing

Week 14:

Lees deze week eens aandachtig alle veiligheidsrichtlijnen uit de gebruiksaanwijzing van je mobiele telefoon.


 • Heb je de gebruiksaanwijzing niet meer op papier, zoek hem dan online op.
 • Heb je geen mobiele telefoon, zoek dan online een gebruiksaanwijzing van een recent gangbaar model mobiele telefoon op.

Achtergronden over de 'pluk' van deze oblique technique vind je hier.