zondag 6 mei 2018

niets aan

week 19

Observeer deze week eens heel bewust het concept  ‘niets aan’, overal waar je het maar tegen komt, in je innerlijke wereld (je gedachten) en de buitenwereld en speel ermee.

Om je op weg te helpen, een paar ‘habitats’ waar varianten van  ‘niets aan’ doorgaans vrij veel voorkomen.

  • Fysiek: “Een persoon heeft nu.. niets aan.”
  • Bruikbaarheidsconclusies: “ een persoon heeft hier .. niets aan”
  • Energieverbruikswaarneming: ” Niks ‘aan’ hebben staan”
  • Mening:  ”Een persoon vindt hier ‘ niets aan’.
  • Verkeersobservatie: ”Er komt nu.. niets aan”
  • Energie-investering: “Een persoon doet er .. niets aan”
  • Graad van moeilijkheidsindicatie:” Er is.. niets aan!”
  • Inschatting:” Diegene zal hier wel .. niets aan.. vinden.
  • Risicoanalyse: “ Er is niets aan de hand.”
  • Keuzeobservatie:" Iemand trekt zich 'niets aan' van ....."

……

Speelsuggesties:

Neem ( zo open en vol verwondering mogelijk) waar:
Waar en wanneer ‘niets aan’ zoal in jouw dagelijkse leven voorkomt en
hoe jij je bij ieder afzonderlijk exemplaar wat er is….. zelf voelt.

Hoe ‘tril ‘ jij op die waarneming in je wereld mee?
Met een automatische respons…… of met een bewust gekozen reactie?

Wat is eigenlijk dat ‘niets’ waar in de zinsnede naar verwezen wordt, in het concrete hier-en-nu geval dat jij tegenkomt en waar je nu mee speelt?
Het ene ‘niets’ blijkt het andere ‘niets’ niet te zijn…... !

Waarover informeert het vóorkomen/ voorkómen van ‘ niets aan’ jou nou eigenlijk, in zijn reëel hier-en-nu context, echt en in zijn volledige totaliteit !
 (Wandel er eens een rondje omheen, bekijk het eens van alle kanten, ook de binnenkant)

-----

En voor de toptalenten een bijzondere, extra moeilijke speelsuggestie  


Zie ‘ niets aan’ eens als een ‘apart baanvak’ op je eigen sporennetwerk.
Hoe gebruik jij dat baanvak? 
Hoe zit het in je ‘grote overkoepelde dienstregeling’
(Wordt het incidenteel inzet, bij speciale gelegenheden…. of structureel?
Welke spoorwegfuncties vervult het?
Welke ‘materieel’ stuur je erheen weg ( en waarom)?
Wat zie je over datzelfde baanvak terugkomen?

Zie je uit dit spelen met de treintjes in je (model-)wereld, wellicht een nuttige plek om een 'wissel' te installeren, en fly-over te construeren, ATB  te gebruiken (nee, geen All Terrain Bike........maar automatische treinbeïnvloeding).

(-:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten