zondag 8 april 2018

(expert-) advies

Week 15

Houd deze week eens bewust bij welke adviezen je van anderen aangereikt krijgt en wat je er (per individueel geval) mee doet.

(Op iedere schaal. Van de simpelste aanwijzing gegeven in lichaamstaal die je adviseert een gegeven voorbeeld nu in dit moment te volgen… tot en met een lijvig uitgewerkt advies in woorden met afbeeldingen, om het roer compleet om te gooien. Door jouzelf gevraagd en ongevraagd advies.)

Speel daarmee, (met je eigen gedragspatroon) om inzicht te verkrijgen in je eigen advies-ontvang-beleid en informatie-ontvang-vaardigheden.
  • Wat doe je er ‘standaard’ mee, als je een advies aangereikt krijgt?
  • Wanneer maak je een uitzondering op je standaardbeleid? 

Onderzoek:
Wat deed je daartoe besluiten?
Welke factoren spelen een cruciale rol om (per concreet geval!) af te wijken van je standaard opname/afwijs beleid?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten